В Дунавци се проведе кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

В Дунавци се проведе информационна разяснителна кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Домакин на срещата бе детска градина „Мир” – като един от участниците в дейностите по проекта.

На събитието присъстваха представители на Регионалното управление на образованието, педагози, родители на деца от уязвими групи. Мотивационната кампания  в Дунавци се организира в изпълнение на дейност номер 5 от проекта, която акцентира върху изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и недопускане на дискриминация.

По време на кампанията в Дунавци бяха изнесени и редица презентации, чиято цел е да спомогнат за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.