Днес беше обсъждането на местните такси и услуги

Днес се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Видин.

Проектът на изцяло новата наредба е качен на интернет-страницата на община Видин на първи септември. В тази връзка всички граждани и заинтересовани лица са имали възможност да се запознаят с него, както и с мотивите за изготвянето му – подчерта  Александра Рачева – началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността” в община Видин.

Наредбата засяга таксите за: битовите отпадъци; ползването на пазари, тържища, панаири;  домове за социални грижи, домашен социален патронаж, детска млечна кухня, както и такси за технически, административни услуги и други. Очаква се новият документ да бъде приет на заседание на Общинския съвет.

Повече по темата може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.