Населението на Видин е намаляло с 22 138 души за последните 10 години

Вчера Националният статистически институт обяви официалните данни от 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се извършва на всеки 10 години и се провежда едновременно във всички страни-членки на Европейския съюз. Резултатите показват, че Видин е областта, в която населението намалява най-драстично.

Преброяването бе осъществено в периода между 7 септември и 7 октомври през есента на миналата година. То протече на 2 етапа – по електронен път и чрез преброителна карта на хартиен носител и посещения на преброители и контрольори по домовете. 

Върху броя на населението най-голямо влияние оказват факторите отрицателен естествен прираст и икономическа миграция. А ето как са разпределени хората на териториален принцип в областта.

Подробни данни за цялостната демографска картина във Видинска област в резултат на преброяването на населението и жилищния фонд, можете да видите в предаването „Актуално“, утре вечер, веднага след емисията новини.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.