От началото на годината 11 600 видинчани са проверили здравноосигурителния си статус в НАП

Посещенията на видинчани през летните месеци са били по-интензивни, защото хората, които живеят в чужбина, са използвали лятната си отпуска, за да платят здравните си вноски или да представят документи, необходими за уточняване на здравноосигурителните им права.

В момента месечната здравна вноска за тези, които се осигуряват сами, е в размер на 28 лева и 40 стотинки. Срокът за внасянето на тези суми е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Хората могат да възстановят прекъснатите си здравни права като заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възобновяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.