Обществено обсъждане и за план-сметката за услугите по чистотата за 2023

На обществено обсъждане бе подложен и проектът на План-сметката за чистотата в община Видин за 2023-та година. Документът регламентира услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в общината.

Предлага се размерът на такса битови отпадъци за 2023 г. за жилищни имоти на физически и юридически лица да се увеличи на 4,00 промила върху данъчната оценка на имота. За нежилищните имоти на физически и юридически лица размерът остава непроменен.

За нежилищните имоти таксата остава 9 промила.  Директорът на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство”, Емилиян Евтимов подкрепи изготвената план-сметка за чистота за 2023 г.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.