Промени в Наредбата за местните данъци в община Видин?

Премина общественото обсъждане и на Наредбата за изменение и допълнение за определяне размера на местните данъци на територията на община Видин. Предлаганото увеличение касае част от данъците, сред които данъка върху моторните превозни средства, както и данък имущество.

Предложени са промени и за автомобилите с маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона. Размерът на данъка за тях сега е 10 лева, а направеното предложение е за 20 лева. Промени се очакват и в данъка за придобиване на имущество. Очаква се от предвидените увеличения да постъпят средства в размер на около 1 милион 224 хиляди лева. Предлаганите промени в Наредбата ще бъдат обсъдени и на следващото заседание на Общинския съвет.

Повече по тема може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.