Трудоспособното население във Видинска област намалява

Влошените демографски показатели на населението във Видинска област обуславят и слабото й развитие в икономическо отношение.

Това е един от изводите от преброяването на населението и жилищния фонд в нашата страна, което се проведе миналата есен. Хората в извън трудоспособна възраст се увеличават за сметка на работещите.

Официалните данни на Националния статистически институт от последното преброяване показаха една тревожна тенденция за нашия край. Тя е свързана с възрастовата структура на населението. Децата от 0 до 14 годишна възраст са 8 700, което представлява малко над 11 %. Икономически активното население на възраст между 15 и 65 години е 43 000 души или 57 %. Възрастните хора над 65 години са близо 23 700 или почти 32 % от населението.

Прогресивното намаляване на хората в трудоспособна възраст определя икономическите възможности на обществото като цяло. В същото време демографският и социалният профил на региона са такива, че делът на пенсионерите, безработните и децата се увеличава. Разширен репортаж за всички резултати от преброяването на населението и жилищния фонд във Видинска област можете да видите в предаването „Актуално“, което ще бъде качено на нашия youtube канал.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.