Сезонните работници плащат сами здравните си осигуровки

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключването на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат сами здравните си осигуровки.

Сезонните работници, както и безработните лица трябва да подадат в приходната агенция декларация Образец 7. Това може да стане по няколко начина. Единият е  електронно, чрез портала за електронни услуги, достъпни с персонален идентификационен код на агенцията или с квалифициран електронен подпис.

Образецът може да бъде подаден и на място в офиса на приходната агенция, както и по пощата чрез лицензиран пощенски оператор. Това трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ месеца, от който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Важно е да се отбележи, че здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.

Физическите лица могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване чрез електронната услуга на приходната агенция, която е със свободен достъп.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.