Детска градина „Зорница“ изпълнява два проекта по национални програми на МОН

Единият от проектите е насочен към безопасността на движението по пътищата, а другият е свързан с подобряване на взаимодействието с родителите.

Първият проект е насочен към придобиване на първоначални знания у малчуганите за безопасното поведение като участници в пътното движение в нашия град.

Вторият проект, който е на стойност 5 000 лева, е насочен към работата със семействата и активното включване на родителите в образователния процес.

В ход е изпълнението и на проект по национална кампания на Министерството на околната среда и водите, насочен към екологичното образование у подрастващите.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.