Община Видин набира потребители за услугата „Топъл обяд“

Социалната услуга се осигурява по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-ва / 2027-ма година“ на Европейски социален фонд.

Заинтересованите лица, които искат да получават топъл обяд, имат възможност да подадат необходимите документи за това в Общинско предприятие „Социални дейности“ в град Видин, на адрес улица „Княз Борис I“ № 3, а в населените места на територията на общината – в съответните кметства.

Право да кандидатстват за ползване на услугата имат хора от следните целеви групи: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и такива, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни хора; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

Топлият обяд включва еднократно хранене – супа, основно ястие и хляб, а веднъж в седмицата и десерт. Повече подробности по темата са публикувани на официалния сайт на община Видин.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.