Рисковете от зависимости за младежите

30 младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха в обучение за рисковете от развиването на различни зависимости и последиците от тях. Обучението бе организирано от Сдружение „Активно общество“ и се проведе в рамките на проект: „Не!Зависим!“.

Обучението се проведе в залата на Професионалната гимназия „Професор доктор Асен Златаров“, под ръководството на опитните лектори Кирил Кунчев, психолог с дългогодишен опит в работата с ученици, и Веселка Димитрова, психолог в Общинския съвет по наркотични вещества във Видин.

Чрез прилагане на метода на сценарната технология младежите осъзнаха кои са основните причини за попадане под влиянието на зависимости, което е важно условие за успешната превенция. Обсъдени бяха рисковите и защитни фактори, имащи отношение към проблема със зависимостите.

Участниците получиха информация за етапите на развитие на зависимост: експеримент, употреба, злоупотреба, зависимост. Задълбочено бяха обсъдени методите за справяне със зависимостите.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.