Над 60 души от община Видин получиха трудови договори

Общо 63-ма души започват работа по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Видин”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Община Видин продължава активната си социална политика и предлагането на нови възможности за заетост, насочени към различни целеви групи. В залата на местния парламент кмета на град Видин Цветан Ценков и неговия заместник Борислава Борисова връчиха трудовите договори на повече от 60 безработни лица, които ще бъдат ангажирани в дейности по озеленяване, поддържане на сгради, деловодство.

Лицата, назначени по програмата ще заемат следните длъжности – 37 от тях ще са ангажирани в сферата на озеленяването, 15 са на длъжност общ работник поддържане на сгради, 4 са осигурените работни места на позиция строител пътища, а 6 ще бъдат деловодители. Все още обаче остава незаето едно работно място, което е на длъжност машинист-автовишка, тъй като няма кандидат с подходящо образование.

Всички назначени лица задължително трябва да преминат през професионално обучение – подчерта заместник-кметът на община Видин. Срокът на проекта изтича в края на месец юни 2023 година, като има вероятност той да бъде удължен.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.