До 28 октомври стопаните кандидатстват за закупуване на продукти за растителна защита

От пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие” съобщават, че се приемат документи за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за устрояване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента – в периода на масов листопад.

Срокът за отчитане на дейностите е до 21 ноември, а до 12 декември ще бъдат изплатени средствата. Финансовата подкрепа е в размер до 120 лева на хектар с ДДС. Подпомагат се направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд Земеделие, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на Българската агенция по безопасност на храните за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Помощта се предоставя на два етапа, като първият е през пролетта. При него стопаните получиха до 324 лева на хектар с ДДС.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.