Община Видин има готовност за работа при зимни условия

По време на заседанието на Общинския щаб бе обсъдена направената организация за предприемане на своевременни мерки в случай на усложнена зимна пътна обстановка.

От проведеното заседание става ясно, че в община Видин е създадена организация да постъпва денонощно информация от страна на снегопочистващите фирми, кметовете, кметските наместници, институциите и гражданите за състоянието на пътната мрежа, дебелината на снежната покривка, почистването на уличната мрежа, проводимостта на уличните шахти, наличието на електричество и питейна вода в населените места, която своевременно да се предоставя на ръководството на общината и дежурния в Оперативния център.

Със заповед на кмета на община Видин е сформирана комисия за обход и определяне на състоянието на пътната мрежа. Огледите се правят по определен график и при установени нередности ще бъдат изготвени подробни доклади и предприети мерки за отстраняване на пропуските. Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” има изготвен План и разчет за зимна поддръжка за сезон 2022-2023 година.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.