Общинският съвет във Видин прие увеличение на таксата за битови отпадъци за 2023 година

Местният парламент гласува увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица на територията на община Видин за 2023-та година.

Съветниците приеха и План-сметка за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране в съоръжения и инсталации на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Увеличаването на местните данъци и такси винаги е бил чувствителен за обществото въпрос, особено по време на криза и инфлация. Тази точка от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет във Видин също породи дискусия в залата.

Предложението бе прието, като при гласуването в залата 20 общински съветници бяха за, 11 – против, а въздържали се нямаше.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.