31 октомври е последният срок за плащане дължими данъци за третото тримесечие на годината

До момента във видинския офис на институцията са подадени около 480 декларации, което представлява една трета от очаквания брой декларации за този период на годината.

На 31 октомври изтича крайният срок, в който предприята и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат декларация за дължимите данъци за третото тримесечие на 2022-ра година и да внесат удържания данък към бюджета.

Най-бързо и лесно плащането се извършва чрез виртуален ПОС в портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпен с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис.

В същия срок се декларират и внасят и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и удържаните окончателни данъци върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица. Тук попадат възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.