Заседание на щаба за защита при бедствия Видин

Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб проведе заседание във Видин. На него бе обсъдена готовността за работа на фирмите, организациите и учрежденията през предстоящия зимен сезон.

Заседанието на щаба, което се проведе в Конферентния център на Областна администрация във Видин, бе открито от областния управител Огнян Асенов, който е негов председател. Той запозна присъстващите с правното основание за провеждане на заседанието, както и със заповедта на министър-председателя на Република България в тази връзка. Всеки от членовете на щаба представи доклад за готовността на представляваната от него институция за работа при зимни условия.

В заседанието на щаба взеха участие представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР, електроразпределителното дружество, Регионалното управление на образованието, ВиК дружеството, електроенергийния системен оператор, Районната здравна инспекция, както и на общините от региона.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.