Отново за казуса с пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин

През последните няколко години в общественото пространство непрекъснато върви полемиката за пречиствателната станция за отпадъчни води във Видин. Тази тема бе разисквана и на последното редовно заседание на Общинския съвет, а причината бе поемането на нов дълг за дофинансиране на проекта.

Спор за пречиствателната станция възникна между сегашния и предишния кмет на града – Огнян Ценков и Цветан Ценков.

Припомняме, че проектът „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Видин – втора фаза” бе на обща стойност е 19 милиона 505 хиляди 984 лева. Той бе реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-та / 2020-та година”, приоритетна ос 1 „Води”. Финансирането му бе от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Повече вижте в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.