Антония Генадиева бе преизбрана за председател на Административният съд във Видин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избрана единодушно съдия Антония Генадиева за втори мандат като ръководител на Административен съд – Видин.

Антония Генадиева има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Натрупаният административен капацитет и дългогодишният професионален опит са ѝ дали увереност да кандидатства за длъжността, за да продължи да надгражда постигнатите до момента резултати на съда, чрез внедряване на нови технологии и иновации.

Основни приоритети на магистрата са запазването на постигнатите бързина и качество на осъществяваната правосъдна дейност, развитие на кадровия потенциал на съда, предоставяне на компетентно и качествено правосъдие, високо ниво на административното обслужване, нови механизми и инструменти за отчетност, предвидимост и публичност в работата на съда за подобряване на доверието на обществото към съдебната институция.

Съдия Генадиева поставя акцент върху развитието на електронното правосъдие чрез прилагане на нови технологии и програмни решения за електронна обработка на делата, както и на нови форми на комуникация с обществеността, чрез постиженията в информационните технологии.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.