Стартира приемът на документи за млади фермери

Стартира приемът на документи по подмярка „Стартова помощ за млади земеделски производители” от Програмата за развитие на селските райони 2014-та / 2020-та година.

Близо 30 милиона лева е бюджетът определен по процедурата „Стартова помощ за млади земеделски производители”, като около 49 000 лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Целта е млади земеделци да бъдат подпомогнати в проектите им, чрез които ще се подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанствата на фермерите.

Субсидиите по тази мярка са предназначени за съществуващи или новосъздадени микропредприятия, занаятчии и земеделски стопани, намиращи се на територията на общините от селските райони.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 6 януари 2023 година, като документи могат да се изпращат изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение. Електронно ще се осъществява и оценката на проектните предложения.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.