Над 60 прокурори от страната залесиха фиданки край Белоградчик

В Белоградчик 60 прокурори от цялата страна залесиха фиданки. Организатор на инициативата е Асоциацията на прокурорите в България, която през тази година отбелязва 25 години от своето създаване.

В партньорство с Държавно горско стопанство – Белоградчик над 60 прокурори от страната извършиха залесяване край скалния град над разсадника на стопанството. Лесничеите бяха подготвили необходимия разсад, колчета и инструменти за залесяването. На горския залесителен терен директорът на Държавно горско стопанство – Белоградчик Илиян Илиев запозна прокурорите с историята на стопанството и площта, която стопанисва. Той даде указания на прокурорите как да засадят фиданките.

Инициативата, свързана със залесяването край Белоградчик е посветена и на 25 годишнината от създаването на Асоциацията на прокурорите в България. По своята същност тя е доброволно неполитическо сдружение на магистратите от системата на Прокуратурата на Република България, както и на лица, работили като такива. Сред целите, които преследва асоциацията са – да обедини магистратите от прокуратурата от цялата страна, да осигури необходимата информация и обмяна на научни становища по въпроси на прокурорската работа, да издига нивото на прокурорската компетентност, да  развива дух на отдаденост на прокурорската работа.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.