До 15 ноември фирми и граждани коригират декларираните от тях авансови вноски

За тази цел трябва да се поддаде декларация за промяна по електронен път с квалифициран електронен подпис през електронния портал на агенцията.

На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, включително еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани могат да коригират размера на декларираните от тях авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите за 2022 година.

Фирмите, чиито нетни приходи от продажби за 2020 година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година.

Повече по темата може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.