Над 2 000 нарушения на трудовото законодателство във Видинско

От началото на годината Инспекцията по труда във Видин е установила над 2 000 нарушения на трудовото законодателство. Те са в резултат на извършените общо 386 проверки в различни фирми на територията на областта.

Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения – по възникването, прекратяването, заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските са 1029.
Нарушенията по отношение на безопасността и здравето при работа са 892.
Постъпилите жалби и сигнали за нарушения на трудовото законодателство са 88, което е с 21-а по-малко спрямо същия период на 2021 година.

Анализът на постъпилите данни показва, че се запазва тенденцията най-често те да се подават след прекратяването на трудовите правоотношения, като проблемите са предимно за неизплатени обезщетения или последни трудови възнаграждения.

По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ във Видин има компетентност, са извършени проверки и са приложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения. Издадените наказателни постановления през деветмесечието на настоящата 2022-та година са 127. От тях в сила са влезли 111, с които са наложени имуществени санкции и глоби на нарушителите в общ размер 120 570 лева.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.