Учение при авария с радиоактивно вещество

Техническото учение бе на тема: Действие на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб и съставните части на единната спасителна система при осигуряване на защитата на населението на територията на област Видин, при възникване на авария с трансграничен пренос на радиоактивно вещество.

По време на тренинга комисар Стилиян Пешев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Видин запозна присъстващите с основните цели на учението, сценария и задачите, които следва да изпълнят, съгласно утвърдения план за провеждане на мероприятието.

Целта на учението бе да се проиграе организацията на взаимодействието между органите на изпълнителната власт за ефективно и своевременно реагиране в ранната фаза на аварията, предупреждение и оповестяване, даване на указания, прогнозиране и изясняване  характера на възможните последствия за населението и околната среда от авария с трансграничен пренос на радиоактивно вещество.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.