117 000 лева забавени заплати на работници

117 000 лева забавени заплати на работници са изплатени след намесата на Инспекцията по труда във Видин. Над 140 акта за установени административни нарушения е издала Инспекцията по труда във Видин от началото на годината.

За 9-те месеца на годината са установени забавени възнаграждения в размер над 325 хиляди лева в общо 11 предприятия на територията на Видинска област.  След намесата на Инспекцията по труда са изплатени близо 117 хиляди или 52 %  от установените забавени възнаграждения.

От институцията напомнят на работниците и служителите, че при забавени работни заплати те мога да сигнализират Инспекцията по труда и да потърсят правата си и по съдебен ред. Давностният срок за дължими от работодателя суми е 3-годишен от деня, в който правото – предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено.

От 145 съставени акта 109 са за нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения. 45 от случаите се отнасят за допуснати работници и служители до работа без сключени писмени трудови договори, 16 са за неизпълнени предписания, 5 са за допуснати до работа непълнолетни лица без издадено разрешение от инспекцията по труда. Съставените актове за допуснати нарушения на законодателството, свързано с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са 34.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.