Община Видин и ВСУ „Любен Каравелов” – София подписаха споразумение за сътрудничество

Със споразумението двете страни се договориха да осъществяват съвместни дейности, свързани с архитектурното и градоустройствено развитие на Видин.

Кметът на община Видин Цветан Ценков проведе среща с доцент Илиана Стойнова, заместник-ректор по учебната дейност и дигитализацията на висшето училище „Любен Каравелов”. Били са обсъдени възможностите за партньорство между общинската администрация и академичната институция с цел въвеждане на устойчиви практики и експертна подкрепа за решаване на проблемите на Видин по отношение на архитектурната среда.

Двете страни се договориха да осъществяват съвместни дейности, свързани с архитектурното и градоустройствено развитие на кра

Висшето училище поема ангажимент да разработва, чрез своите студенти и преподаватели, проекти и проучвания, възложени от общината. От своя страна администрацията ще предоставя актуална архитектурна и градоустройствена информация, която да се използва при разработването на студентски проекти и проучвания.

Двете страни ще си партнират и във връзка с кариерното развитие и реализация на студентите, чрез осъществяване на посещения на място, организация на стажове е практики. Ще се търсят също така възможности за съвместно участие по проекти.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.