Продължава асфалтирането на алеи на паркове и улици

Очаква се ремонтните дейности по двете обособени позиции да бъдат завършени в рамките на тази календарна година.

Към днешна дата се полага нов асфалт на алеите в участъка на парк „Рова” от Общинския пазар до Регионалната здравна инспекция. След приключване на ремонтните дейности в този участък ще бъдат поставени пейки и кошчета. Така пространството пред филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев” във Видин ще придобие съвсем различен облик.

Нов асфалт вече е положен и на алеята в Крайдунавския парк.

предстои да бъдат асфалтирани и алеи с обща дължина около 1500 квадратни метра в парк Владикина бахча, ремонт на двора на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”, асфалтиране на междублокови пространства в град Видин и основен ремонт на тротоари. Общата стойност на предстоящите дейности по тази обособена позиция  възлиза на 576 000 лева.

Повече може да научите от следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.