Проекти, инициативи и кампании на Инспекция по труда – Видин  

От началото на годината Видин се включи в много инициативи и кампании и проекти на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Те са насочени към информираност за правата на работниците, подобряването на условията на труд, интеграция на украинските бежанци и други.

За да повиши информираността на работодателите и работещите за правата и задълженията им относно трудовото законодателство Инспекцията по труда стартира информационна кампания „Достоен труд – от теб зависи“ – дейност по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“.

През настоящата 2022-ра година е проведена инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения. Тя е обхванала секторите „Строителство“ и „Производство на хранителни продукти“ и е част от общоевропейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда „Здравословните работни места – облекчете натоварването“.

Главна инспекция по труда се включи и в общоевропейската кампания „Пътят към справедлив транспорт“. Партньор е Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Експерти на Агенцията са взели участие на национално и трансгранично ниво в различни проекти и инициативи, свързани с информиране за правата на работниците у нас и в чужбина, за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация и други.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.