Община Видин получава допълнителни 3 милиона лева по проекта за подмяна на отоплителни уреди

Подписано е допълнително споразумение към Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект “Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“.

Припомняме, че проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Съгласно споразумението, Община Видин договори с Министерството на околната среда и водите допълнителни средства в размер на 3 335 000 лева, с което общият бюджет на проекта възлиза на  близо 15 800 000 лева. Това е 100 % безвъзмездна финансова помощ. В резултат на увеличения финансов ресурс ще бъдат подменени отоплителните уреди на 700 домакинства, одобрени по втората покана на проекта.

По този начин ще се обхванат всички домакинства, подали заявления за подмяна на отоплителни устройства на дърва или въглища с екологични алтернативни такива.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.