Община Видин ще подкрепя и занапред археологическите разкопки на Антична Бонония

В общинския бюджет за 2023 година отново ще бъде предвидено финансиране за археологическото проучване на античния римски град Бонония.

За 2022 година община Видин предостави 50 000 лева за продължаване на археологическото проучване на антична Бонония. С тях изцяло се финансират разкопките, тъй като не бе отпуснато целево финансиране по програмите на Министерството на културата.     

Резултатите от тазгодишното проучване на Бонония са много добри. Намерени са множество находки от различни периоди – римската епоха, Късната античност, Средновековието, Видинското царство и османския период. Догодина община Видин ще настоява държавното финансиране на разкопките не само на Бонония, но и на Рациария да бъде подновено.

Разработена е и дългосрочна програма, която предвижда до две-три години да бъде завършено цялостното археологическо проучване на обекта, след което да се премине към неговата консервация, реставрация и социализация.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.