Приета е Областна аптечна карта за област Видин

Приета е Областна аптечна карта на Видин. Това стана по време на проведеното заседание на междуведомствената комисия, назначена от Министъра на здравеопазването.

На заседанието Комисията обсъди и прие Областна аптечна карта за област Видин. Част от аптечната карта е и становището на комисията, относно необходимия минимален брой аптеки, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки.

За територията на Видинска област, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 42 аптеки, една от които денонощна, 107 работещи магистър-фармацевти и 51 работещи помощник-фармацевти. За община Видин се откроява необходимост от 28 аптеки, една от които денонощна.

Данните показват, че към настоящия момент на територията на Видинска област функционират общо 32 аптеки, разположени в 5 общини – Белоградчик, Брегово, Видин, Кула и Ружинци. Аптеките се обслужват от общо 56 магистър – фармацевти и 36 помощник – фармацевти. Оказва се, че от посочените 32 аптеки само 23 имат сключени договори с Националната здравноосигурителна каса. В този списък не попадат болничните аптеки, които не са обект на областната аптечна карта.

Повече може да видите в следващия репоратаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.