Чистотата на атмосферния въздух и човешкото здраве

Целенасочени политики за опазване на околната среда и най-вече – на чистотата на атмосферния въздух, трябва да залегнат в основата на грижата за общественото здраве.

Въпросът със замърсяването на въздуха може да бъде решен само с колективни усилия – както на гражданите и обществото като цяло, така и на отговорните институции. Това заяви председателят на Сдружение „Въздух за здраве“ – доктор Александър Симидчиев.

Александър Симидчиев направи презентация за влиянието на степента на замърсеност на атмосферния въздух върху човешкия организъм като цяло и ролята й за обостряне и влошаване на хронични заболявания.

Освен праховите частици, които са причина за около 70 процента от респираторните заболявания, голям проблем са и химикалите, които се отделят при процеса на горене, като например тежките метали.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.