Благоустрояването на населените места е приоритет за община Видин

Община Видин заделя значителни средства и полага усилия за благоустройството на всички населени места на нейната територия. Сметосъбиране и сметоизвозване, озеленяване и асфалтиране са основните дейности в тази посока.

Всяка година в капиталовите разходи на общинския бюджет се предвиждат значителни средства за асфалтиране на улици, ремонт на компрометирани пътни участъци и баластриране с инертни материали на участъци в по-малките населени места.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.