“Зеленото бъдеще на Видин през очите на младите”

Филмът е създаден по проекта Making-city и има за цел да отрази личното мнение на младите жители на Видин за развитието му към по-зелен и енергийно независим град.

Видин заедно с шест други града следва концепцията за енергийно позитивни райони, тествана и валидирана в Гронинген, Холандия и Оулу, Финладния. Моделите разработени от MAKING CITY ще помогнат на европейските и други градове по света да приемат визията за енергиен преход и устойчива урбанизация, като същевременно насърчават гражданите да станат активни участници в зеления преход.

Започва да се забелязва тенденция във Видин да се завръщат все повече млади хора, мотивирани да се реализират и да помагат за превръщането на града в по-добро място за живеене.

Какво казаха някои от тях може да видите в следващия кратък филм.