Общинският съвет във Видин ще заседава в понеделник

В предварителния дневен ред на форума са включени 36 точки. Сред тях са осигуряване на средства за ремонт на спортни обекти, кандидатстване по европейски проекти и предоставяне на имоти за ползване от различни институции и организации.

На съветниците ще бъде предложено да одобрят издаване на банкова гаранция за обезпечаване на авансови плащания по сключен договор с Министерство на младежта и спорта за финансиране на проект „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта в град Видин“.

Местният парламент трябва да одобри и извършването на две плащания с превод на средства от общинския бюджет: за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми и за семестриалните такса на студенти, записани в първи курс във Видинския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

На гласуване ще бъдат подложени и две предложения за кандидатстване на Община Видин по Програмата „Развитие на човешките ресурси“ 2021-ва / 2027-ма година. Едното е по проект „Укрепване на общинския капацитет“, а второто – за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“.

Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за кандидатстване на Община Видин по Програма за храни и основно материално подпомагане „Топъл обяд“. Предстои и определяне на поименния състав по численост и длъжности на Общинския съвет по наркотичните вещества във Видин. В дневния ред на предстоящото редовно заседание на местния парламент са включени и редица точки, свързани с разпореждане с общинско имущество – продажба, отдаване под наем и предоставяне за безвъзмездно ползване. 

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.