Видин участва в мрежа от дунавски градове, развиващи регионалното сътрудничество

Резултатите от участието на община Видин в международния проект „По течението на река Дунав” бяха отчетени на заключителна пресконференция в заседателната зала на Областния информационен център.

Община Видин е партньор по проект „По течението на река Дунав”, иницииран от Европейска къща, Будапеща и мрежата Данубиана, и финансиран от Европейския съюз. В проекта са включени 10 града от седем държави по поречието на река Дунав. Сред тях са и българските градове Видин и Русе. Целта на проекта е  да се изгради мрежа от градове по река Дунав, които развиват силно регионално сътрудничество и работят заедно, така че да оползотворяват икономическия потенциал на макрорегиона и да намаляват социално-икономическите разлики между отделните дунавски страни.

„Подобни проекти дават отлична възможност за популяризиране на нашия град, превръщат го в надежден партньор за развитие на регионалното сътрудничество и използване на неговия природен, културно-исторически и туристически потенциал – заяви заместник-кметът на община Видин Десислава Тодорова. 

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.