НАП – с по-високи данъчни облекчения за родителите на деца с увреждания

По-високи размери на данъчни облекчения за придобитите доходи през 2022 година могат да ползват родителите на деца и деца с увреждания, в сравнение с предходната година. Сумата, която може да бъде получена е до 1 800 лева за 3 деца, а документи се подават дои края на месец декември.   

Сумите, които може да възстанови НАП са в зависимост от броя на децата, като за едно ненавършило пълнолетие дете облекчението от годишната данъчна основа е 6000 лева, а сумата за получаване до 600 лева, за две – 12 000 лева и сума за получаване до 1 200 лева, а за три и повече – 18 000 лева със сума за получаване до 1 800 лева.

За отглеждане на едно дете с увреждания облекчението за тази година е в размер на 12 000 лв., като сумата за получаване е до 1 200 лева. За да ползва данъчните облекчения, физическото лице, включително едноличен търговец, трябва през 2022 година да е получавало доходи, облагаеми с годишни данъци.

Хората без доходи, или само с необлагаеми такива, не могат да се възползват от облекченията. Повече може да научите от следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.