Работна среща за противодействие на престъпността във Видин

Успешното противодействие на престъпността може да бъде осъществено единствено чрез ефективно сътрудничество и взаимодействие между всички институции.

В работната среща, която се проведе по инициатива на окръжният прокурор Ваня Ненкова, се включиха представители на местната власт – кметове и кметски наместници от населените места на община Видин. Окръжният прокурор представи пред присъстващите данните за състоянието на престъпността в съдебния район. Тя акцентира върху необходимостта от активно взаимодействие между институциите за ефективно противодействие на престъпленията с висока степен на обществена опасност.

Специално внимание бе обърнато на темите, свързани с битовата престъпност, разпространението на наркотични вещества, престъпленията, свързани с противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона, агресията срещу малолетни и непълнолетни, транспортните престъпления, извършени от водачи на моторни превозни средтва след употреба на алкохол или наркотични вещества.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.