Възможности по Програмата за храни и основно материално подпомагане за до 2027 година

Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 година е свързващ елемент с всички останали инструменти, фокусирани върху подкрепата за социално включване на уязвими групи.

При представяне на възможностите за кандидатстване през новия програмен период, Мариела Савкова акцентира и на Програмата за храни и основно материално подпомагане. Основно тя е насочена към справяне с проблема с материалните лишения на най-уязвимите лица и групи от обществото.

Освен материалната помощ и подпомагането с храни, най-нуждаещите се лица ще получават и съпътстваща подкрепа, индивидуално ориентирана към техните нужди и проблеми, за да се намери най-правилният път за повишаване качеството им на живот.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.