Последен ден за плащане на авансовите вноски за 2022 година за търговци и земеделци

Днес изтича срокът за плащане на месечната авансова вноска за декември и авансовата вноска за трето тримесечие на 2022-ра година.

Фирмите и физическите лица, извършващи дейност като търговци, както и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа, са декларирали до 15 ноември. До полунощ авансовите вноски могат да се погасят и онлайн през Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код.

Почти 300 фирми от Видинска област, чиито нетни приходи от продажби за 2020-та година надвишават 300 хиляди лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък, съответно за данък върху годишната данъчна основа по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Тези вноски са месечни или тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за 2022-ра година. Месечни вноски се правят при нетни приходи от продажби над 3 милиона лева, а тримесечни – от 300 хиляди до 3 милиона лева включително.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.