АЕЦ „Козлодуй” и водеща чешка компания са подписали споразумение

В АЕЦ „Козлодуй” се проведена среща на ръководствата на енергийното дружество и световноизвестна чешката компания. Между двете страни бе подписано споразумения за сътрудничество.

По време на двустранните разговори Георги Кирков, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, е запознал екипа на водещата чешка компания с основните приоритети в дейността и ролята на най-голямото електропроизводствено дружество в България като ключов фактор за националната енергийна сигурност.

Той е акцентирал върху усилията на мениджърския екип да осигури диверсификация на доставки и инженерни решения във всички сфери, свързани с работата на централата. Изпълнителният директор на чешката фирма Франтишек Крчек е представи опита на ръководената от него компания в областта на ядрената енергетика и проектите, реализирани в редица европейски страни.

В хода на срещата е отбелязано успешното дългогодишно партньорство между българския и чешкия атомен отрасъл. Обсъдени са били и възможностите за реализация на съвместни проекти, след което е подписано и споразумението за бъдещо сътрудничество между двете компании.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.