През декември можем да сменим личния си лекар

Декември е месецът, в който здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар, като се регистрират при нов общопрактикуващ лекар.

До края на месец декември всяко здравноосигурено лице може да смени личния си лекар като попълни регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Важно е да се отбележи, че при смяната  хората директно трябва да посетят новоизбрания общопрактикуващ лекар, без да се налага да ходят при предишния.

Регистрационната форма е достъпна и онлайн на официалния сайт на Националната здравноосигурителна каса, в рубриката „За граждани” откъдето може да бъде разпечатана и попълнена. В случай, че здравноосигуреното лице има електронен подпис, може да попълни и подаде регистрационната форма онлайн чрез Персонализираната информационна система на сайта на здравната институция.

На новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителната книжа, но ако лицето няма такава, не е задължително да си извади предварително, за да може да осъществя смяната. Изборът на личен лекар за деца до 18 години се осъществява от техните родители или настойници.

Здравноосигурените лица, осъществили промяната в избора на лекар, стават пациенти на новоизбрания от датата, която е вписана в регистрационната форма за избор и от този момент той поема медицинските грижи за тях. През останалото време смяна на джипито може да се прави само при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго или ако бъде констатирана трайна невъзможност на лекаря да изпълнява задълженията си, както и при прекратяване на договора със здравната каса.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.