Възможности по процедурата за енергийна ефективност на обществени сгради

За повече активност на публичния сектор по предстоящата процедура за енергийна ефективност на обществени сгради призова Анелия Влаховска, началник на отдел „Регионално развитие, управление на проекти и планиране” в Областна администрация Видин.

Малко над 408 милиона лева е общият размер на средствата по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Близо 286 милиона лева  от общия ресурс могат да бъдат инвестирани в енергийна ефективност на държавни и общински административни сгради, ползвани от административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални звена, вписани в административния регистър.

Музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии и други, които са държавна или общинска собственост, ще бъдат подкрепени с над 61 милиона лева. Приблизително толкова са и средствата за обновяване на държавни или общински спортни и тренировъчни зали, спортни бази, многофункционални зали за провеждане на спортни мероприятия.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.