Работна среща за зимното поддържане на пътищата във Видинска област

Зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в региона бе обсъдено на работна среща в Областната администрация във Видин. В нея взеха участие всички институции, имащи отношение към проходимостта на пътищата при зимни условия.

Освен проходимостта на пътищата от републиканската пътна мрежа в област Видин, присъстващите обсъдиха и действията при възникване на усложнена пътна обстановка. Представителите дружествата отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на областта, докладваха за създадената организация през зимния сезон.

От информацията стана ясно, че към настоящия момент фирмите са провели преглед на техниката, осигурени са количества инертни материали и химически вещества на опорните пунктове, както и контрол за осигуряване на нормална проходимост на пътната мрежа. Създадена е организация по зимното поддържане на републиканската пътна мрежа и фирмите са в пълна готовност за предстоящия зимен сезон.

В края на срещата участниците в нея се обединиха около мнението, че осигуряването на проходими пътища при зимни условия е от първостепенно значение за гарантиране безопасността на участниците в движението.  

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.