Планово спират шести блок на АЕЦ „Козлодуй” за отстраняване на пропуск

Утре сутрин шести блок на АЕЦ „Козлодуй” планово ще бъде спрян за отстраняване на пропуск – съобщават от пресцентъра на централата. След процедурата той отново ще бъде включен в енергийната система на страната.

На 10 декември сутринта шести блок на АЕЦ „Козлодуй” планово ще бъде спрян за отстраняване на пропуск на топлоносител от първи към втори контур в трети парогенератор. След проследяване на регистрираните в процеса на работа индикации за пропуск беше взето решение за спиране на ядрената мощност, преди да бъдат достигнати ограниченията в технологичния регламент.

Непрекъснатият контрол до момента показва, че стойностите не надхвърлят нормите за безопасна експлоатация. Няма промяна в радиационната обстановка в работните помещения и на площадката на АЕЦ „Козлодуй” – съобщават от пресцентъра на централата. След отстраняване на пропуска шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи с пълно натоварване на мощността.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.