Проект обучава учители от Видин за работа в мултикултурна среда

Продължава изпълнението на проекта „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти от областите Видин и Монтана за работа в мултикултурна среда“. Водеща организация е Сдружение „Активно общество“, в партньорство с училища и детски градини от двете съседни области.

Партньори на видинското Сдружение “Активно общество” по проекта са детските градини “Русалка” във Видин и “Зора” в Монтана, Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в град Брегово, Средно училище “Христо Ботев” в село Арчар, Професионална гимназия по хранене и земеделие “Дмитрий Менделеев” и Средно училище “Димитър Маринов” в град Лом, и Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в село Ковачица.

Проектът се финансира от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Той е с продължителност 27 месеца и ще приключи през следващата 2023-та година.

В рамките на проекта е предвидено обучение на 140 педагогически специалисти, което включва повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на учители, директори и образователни медиатори от 7 образователни институции от областите Видин и Монтана. Участниците в проекта трябва да проучат и идентифицират нуждите на училищата и детските градини от подобряване на работата в мултикултурна среда, да работят по специална програма, да се запознаят с интерактивни методи за работа и да обменят опит помежду си.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.