Податливите към хазартна зависимост се вписват в Регистър на уязвимите лица на НАП  

Всеки, който смята, че не може да контролира времето, прекарано в хазартни игри и средствата, които изразходва за участие в тях, може да подаде искане за вписване в този регистъра.

Регистърът на уязвимите лица не е публичен, като достъп до него имат само ограничен брой служители, определени от изпълнителния директор на приходната агенция и хазартните оператори. Организаторите на хазартни игри, от своя страна, вече могат да заявят връзка с регистъра през новата електронна услуга.

Предоставяне на справка за уязвимите лица от регистъра съгласно Закона за хазарта, която вече е активна в електронния портал на агенцията. За целта следва да подадат заявление за достъп с квалифициран електронен подпис, което се потвърждава от служител на НАП.

Документът може да се внесе на място в офис на приходната агенция или пък да се изпрати по имейл. В искането има възможност да се посочи конкретен период, за който да се извърши вписването, като той не може да бъде по-кратък от две години. Хората, които вече фигурират в непубличния регистър, пък могат да поискат заличаване на името си от него, като всяка промяна се извършва лично или от законен представител.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.