До края на декември земеделските стопани избират как да облагат доходите

Почти 800 физически лица, регистрирани като земеделски стопани във Видинска област, имат право да изберат реда за облагането на доходите от дейността си през 2023-та година.

Правото на избор за облагане на доходите на земеделските стопани се упражнява с подаване на декларация в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за пет последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в закона.

Новорегистрираните през настоящата година земеделски производители могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци. Този избор се декларира в годишната данъчна декларация за 2022-ра  година.  В случай, че желаят да продължат с този ред на облагане през 2023-та и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация в срок до 31 декември тази година.

Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на агенцията в рубриката Формуляри.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.