Инспекцията по труда навърши 115 години

Инспекцията по труда в нашата страна отбеляза 115 години от своето създаване. По време на своето съществуване повече от век, тя се е сблъсквала с множество предизвикателства в името на защитата на интересите и правата на работниците и служителите.

Служителите на една от най-старите институции в България – Инспекцията по труда, отбелязват своя професионален празник на 3-ти ноември. На тази дата през 1907-ма година княз Фердинанд подписва Указ за създаването й. В своята история вече повече от век, тя не само е запазила облика си на обществено значима институция – гарант на законността в трудовите отношения, но и постоянно се развива, за да отговори своевременно на нововъзникналите предизвикателства пред тях.

Днес Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ осъществява цялостния контрол по спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности. На нея е вменен специализираният контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания, както и по десетки други нормативни актове. През последните години, от началото на здравната криза, предизвикана от пандемията от коронавирус, инспекторите по труда са останали на първа линия, за да гарантират трудовите права на работниците и служителите. Те са работили за повишаване информираността на работодателите как най-ефективно да запазят живота и здравето на своите работници и служители.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.