„Грижа в дома в община Белоградчик”

Близо 50 потребители ще бъдат обхванати по проект „Грижа в дома в община Белоградчик”. Той се реализира по Програма Развитие на човешките ресурси 2021-ва / 2027-ма година.

В началото на месец декември стартира проект „Грижа в дома в община Белоградчик”. По него ще бъдат изпълнявани дейности по предоставяне на Патронажни грижи за период от 12 месеца на общо 47 потребители. Самото предоставяне на услугите на лицата ще стартира от 1 януари 2023 година. Освен всички грижи, на потребителите ще се предоставя и медицинска подкрепа от наето медицинско лице.

Услугите ще се предоставят от екип по патронажни грижи. За целта ще бъдат наети общо 15 души на трудови договори. Срокът за подаване на документи е приключил, като към днешна дата се извършва подбор както на желаещите да се възползват от услугите по проекта, така и на лицата, които ще предоставят патронажни грижи за тях. На всеки потребител ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани зравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа в рамките на до два часа дневно. Важно е да се отбележи, че за ползване на услугите по проекта потребителите няма да заплащат месечна такса.

Повече може да научите от следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.